Background

miasto Czeladź

W ramach współpracy z drukarnią S-Print stworzyliśmy koncepcję promocji wydarzeń „masowych”

wokół zakończenia rewitalizacji i oddania do ponownego użytku części miasta.

Kampania skierowana do mieszkańców miasta.

Background
Background
Background