Background

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Intensywna promocja w roku 2013 pod hasłem „Jeden Uniwersytet”.

Zaprojektowano wewnętrzne i zewnętrzne materiały promocyjne uniwersytetu.

Background